Evaluatori ANEVAR autorizaţi

Evaluator proprietăți imobiliare

 • Evaluare apartament
 • Evaluare casă
 • Evaluare vilă
 • Evaluare teren
 • Evaluare spațiu comercial
 • Evaluare spațiu de producție
 • Evaluare spațiu de depozitare, evaluare hală
 • Evaluare clădiri birouri, imobile
 • Evaluare proprietăți generatoare de afaceri: hoteluri, stații de benzină, abator, parcuri fotovoltaice, restaurante, baruri,cinematografe ș.a.
 • Evaluare investiții
 • Evaluare alte tipuri de construcții rezidențiale, comerciale, industriale, agricole aflate în orice stadiu

Evaluator bunuri mobile

 • Corporale: mijloace de transport (evaluare autoturism ș.a.), utilaje de producție și instalații de lucru, linii tehnologice, echipamente auxiliare, mașini cu funcționare independentă, aparate și instalaţii de măsură, control și reglare, echipamente de manipulare și depozitare, mobilier de birou, accesorii și birotică, echipament de calcul, unelte, stocuri etc.
 • Necorporale: licență, soft, brevet de invenție, contractEvaluator Firme / Afaceri

 • societăți comerciale / firme

Aceste evaluări sunt necesare pentru deservirea diverselor scopuri, precum:

 • vânzarea sau cumpărarea de proprietăți imobiliare, bunuri mobile, întreprinderi
 • garantarea împrumutului
 • raportare financiară
 • stabilire impozit clădiri
 • lichidare sau vânzare forțată
 • cofinanțare (în natură) în cadrul unor programe de investiții
 • estimarea costurilor necesare unor modernizări sau schimbării de destinaţie
 • divizare, aport la capital social etc.