Home » CONSULTANTA

CONSULTANȚĂ AFACERI

1. Analiza riscurilor

  • Risc legal
  • Risc comercial
  • Risc operațional
  • Risc financiar

2. Acte firmă / Înființări firme / Avize și autorizații

3. Consultanță Business

  • Prognoza si buget
  • Profitabilitatea afacerii ( Pragul de rentabilitate al afacerii, Analiza marja, Analiza si structura costuri, Cele mai valoroase produse ale firmei, Cei mai valori clienti, Indicatorii financiari cheie pe care firma trebuie să-i monitorizeze pentru a preveni diverse riscuri financiare (lichiditate, profitabilitate, îndatorare etc) etc.)
  • Analiza si imbunatatirea proceselor si procedurilor
  • Cash flow

4. Fonduri nerambursabile

  • Proiecte pentru finanțări din fonduri europene
  • Proiecte pentru finanțări din fonduri guvernamentale